Všeobecné podmínky

Pro pronájem rekreační chalupy -  Chalupa Pod Lipou, Bernartice č. 01


1. Účastníci smluvního vztahu:  Účastníky smluvního vztahu při pronájmu rekreační Chalupy Pod Lipou, Bernartice č.p.53  jsou vlastníci objektu manželé MUDr. Zorka a Mgr. Milan Dušánkovi. (dále jen pronajimatel) a nájemci objektu, kterými mohou být fyzické a právnické osoby. (dále jen nájemce)

2. Předmět smluvního vztahu:  Pronájem rekreační Chalupy Pod Lipou,  Bernartice čp. 53

 3. Vznik smluvního vztahu:  Nájemce pošle E-mailem  objednávku s předem odsouhlaseným volným termínem, přičemž plně odpovídá za správnost a úplnost všech údajů. Tuto zašle na adresu: dusanekm@post.cz  Smluvní vztah vzniká uhrazením zálohy a tímto se stávají pro obě smluvní strany tyto Všeobecné podmínky závaznými.

  4. Cena:  Cena zahrnuje ubytování pro max. 22 osob + za příplatek 4 přistýlky, tedy maximálně 26 osob.  Ubytování je v naprostém soukromí.   V ceně ubytování jsou: lůžkoviny, veškeré energie,  krb+dřevo do krbu nebo k ohništi.  K ceně prosíme připočítat  turistickou  taxu pro obec 20.-Kč dospělou osobu / noc.  Chalupa se pronajímá celoročně vždy na jeden týden,  nebo podle dohody.

 5. Pobyt: pobyt je plánován od soboty do soboty.   Nástup  v So po 14 hod.  Pro časovou náročnost úklidu, prosíme uvolnit horní ložnice č.5, č.6 a č.7  v  So do 9 hod. Zpětné předání celého objektu do 10 hod.  Víkend: nástup v pátek  po 14 hod. a odjezd v neděli do 20 hod. nebo podle dohody.

  6. Úhrada:  pro 100%  blokování  termínu prosíme složit zálohu na víkend 5 000,-Kč. na týden 10 000.-Kč a na Silvestra 20 000.-Kč.  Zálohu prosíme složit na náš účet  č. 7844550207/ 0100  vedený  u  Komerční banky. Okamžitě po převedení zálohy Vás budeme informovat a na internetu 100%  zablokujeme  Vámi  požadovaný termín.

 

Zbylou částku celkové ceny za pobyt prosíme převést na náš účet  č. 7844550207/ 0100  nejpozději 21 dní  před plánovaným nástupem na ubytování.

Velikost této částky se řídí ceníkem uvedeným na internetových stránkách: http://dusanekm.sweb.cz/.

O zaslání platby nás prosím informujte e-mailem. Okamžitě po převodu Vás budeme informovat.

 

Kauce  5000.-Kč bude složena v den příjezdu a vrácena při zpětném předání  objektu, pokud tento bude vrácen ve stejném stavu, v jakém byl předán.  Ubytovatel je  oprávněn, po dohodě s hostem, odečíst si dohodnutou částku za speciální úklid nebo případné poškození.

Turistickou Taxu pro obec prosíme složit přesně podle počtu dospělých osob a počtu nocí.  Stačí na konci pobytu. 

 

V případě, že na pobyt nenastoupíte ve smluvený den nebo objednávku pobytu zrušíte, záloha propadne ve prospěch majitele objektu.

 

7. Vzor příkazu

Popis příkazce (zobrazuje se i protistraně).  : Martin  Novák  (jméno objednatele)

Popis pro příjemce (zobrazuje se i protistraně) : Ubytování např. : 7.8.-14.8.2017                                   

 
8. Všeobecné
Pronajimatel neručí za škody, které účastníkovi vzniknou svévolným jednáním nebo neuposlechnutím pokynů (domovního řádu). Využívání dětských atrakcí, bazénu,  hřiště, trampolíny, celého objektu i okolí je na vlastní nebezpečí.

Pronajímatel zajišťuje údržbu, opravy, topení a veškerá přání hostů a bydlí ve zcela i zvukově oddělené  části objektu s vlastním vchodem ze severní části objektu.

Hosté mají vlastní vchod z druhé, jižní strany objektu, vlastní parkoviště, vlastní oddělenou rekreační plochu cca 2500 m2 s altánem, venkovním ohništěm včetně posezení, s vlastním bazénem oploceném  pro bezpečnost malých dětí, hřištěm na volejbal, badminton, nebo malou kopanou s dětským pískovištěm, houpačkami,  skluzavkou,  trampolínou a stolem na stolní tenis. Majitel tuto plochu nikdy nevyužívá.  

Zde naleznete satelitní snímek p.p.č.488/2: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1418752610&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

https://maps.google.cz/maps?hl=cs&ie=UTF8&ll=50.638776,15.974577&spn=0.001267,0.003484&t=h&z=19&brcurrent=5,0,1