Cena je kalkulovna na cel objekt s kapacitou 20 osob na rok 2020 - 2021
Monost vjimen pidat 2x pistlku za pplatek, tedy max. kapacita je 22 osob
7 lonic, 6 koupelen s WC, sauna , bazn, altn, ohnit, travnat hit, dtsk hit, trampolna, stoln tenis.
V letn a zimn sezn a na Silvestra jsou mon pouze tdenn pobyty. Pi zkrcenm pobytu se cena nemn.
LETN I ZIMN SEZNA - POUZE TDENN POBYT
  JEDNOTLIVCI PRONJEM CEL CHALUPY
CENK Jednotliv osoby . Cena za osobu / noc   PRO SKUPINY NA TDEN
  osoba / tden  osoba / noc    objekt / tden  osoba / tden  pi 20 lidech /osoba / noc   
Zimn sezna nutnost topit ne ne   38 000 K 1 900 K 271 K Pi zkrcenm pobytu se cena nemn
1.11. 30.4.  
               
Letn sezna ne ne   36 000 K 1 800 K 257 K Pi zkrcenm pobytu se cena nemn
30.6 . 31.8.  
                   
Mezisezna 2 800 K 400 K   34 000 K 1 700 K 243 K  
30.4.-29.6. - 1.9.-31.10.  
                   
Silvestr  ne ne   57 000 K 2 850 K 407 K Pi zkrcenm pobytu se cena nemn
     
MEZISEZNA - POBYT KTAT NE TDEN
PRONJEM CEL CHALUPY
Letn cena je bez topen
  Zima nutnost topen   objekt osoba/pobyt pi 20 lidech /osoba / noc   
    lto 1 noc   12 000 K 600 K 600 K  
    zima 1 noc   13 000 K 650 K 650 K  
               
    lto 2 noci   14 000 K 700 K 350 K  
    zima 2 noci   15 000 K 750 K 375 K  
               
    lto 3 noci   20 500 K 1 025 K 342 K  
    zima 3 noci   21 000 K 1 050 K 350 K  
                   
    lto 4 noci   26 000 K 1 300 K 325 K  
    zima 4 noci   27 000 K 1 350 K 338 K  
                 
    lto 5 noc   30 000 K 1 500 K 300 K  
    zima 5 noc   31 000 K 1 550 K 310 K  
               
    lto 6 noc   32 000 K 1 600 K 267 K  
    zima 6 noc   34 000 K 1 700 K 283 K  
               
    lto 7 noc   34 000 K 1 700 K 243 K  
    zima 7 noc   38 000 K 1 900 K 271 K  
Cena: zloha na vkend 5 000.-K. na tden 10 000.-K na Silvestra 20 000.-K . Po pevodu na n et Vm termn 100% zablokujeme.
Zbylou stku celkov ceny za pobyt prosme pevst na n et nejpozdji 21 dn ped nstupem na ubytovn.
Kauce 5 000.-K bude vybrna pi nstupu a vrcena pi zptnm pedn objektu.
V cen ubytovn jsou : Welnes-sauna, bazn, lkoviny, veker energie, jeden zsobnk deva, trampolna, stoln tenis.
V cen ubytovn nen : dal zsobnkem deva 200.-K, turistick taxa 20.-K/osobu/den .
Domc mazlek : poplatek 100 K/noc/1 zve
V letn a zimn sezn a na Silvestra jsou mon pouze tdenn pobyty. Pi zkrcenm pobytu se cena nemn.
Topen : stedn je zajitno ubytovatelem. Topen je v cen pobytu v zimnm obdob za zimn cenu. Pokud nen nutnost topit, plat letn cena.
Pitopen na pn v letn sezon (pobyt je za letn cenu) tujeme 250.-K/den
Ceny jsou vetn DPH.